depan

Selamat Datang di Website YPMD

visimisi

Visi

Melalui Penerjemahan Firman Tuhan dalam Bahasa Daerah, 

Hidup Masyarakat Diubah

 

Misi

Agar Setiap Bahasa di Maluku 

Dapat Memiliki dan Menggunakan Firman Tuhan dan Bahan-bahan Rohani 

dalam Bahasa yang Sangat Mereka Pahami

Ayat Harian

Seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari: "Di mana Allahmu?"

Mazmur 42:11

Ayat Harian

Afa sian ovi tamata ra rotu veka ntafal ma dawan, ma tamata rivun veka wol rsilobang roak ira. Naꞌuk tamata ovi rorang Yaꞌa ti naran amar i rmata, na Ubu veka nsikat ira tali rira salasilan ra, ma rira vavaꞌat kakiwal.

Matius 24:12

Bahasa Fordata

Ayat Harian

Mpa Yesus nfalak ber sir, “Farane e, myal ber Kaisar safe ma Kaisar nie, ma myal ber Ratu safe ma Ratu nie.” Mpe sir rampriang ma rdengar safe ma I nfalak a ne.

Markus 12:17

Bahasa Yamdena Timur

Ayat Harian

Lemade Yesuske tyanuk ti sir ma byohe, “Koldyesikemo nam Kaisarke wasike mo, myal ti Kaisarke. Ode nam Hulasokwe wasike mo, myal ti Hulasokwe.” Kyoat iry desikre ratomolu Yesuske ma itanuk koldyesy bonyo, rheran a ksyalik.

Markus 12:17

Bahasa Selaru