depan

Selamat Datang di Website YPMD

visimisi

Visi

Melalui Penerjemahan Firman Tuhan dalam Bahasa Daerah, 

Hidup Masyarakat Diubah

 

Misi

Agar Setiap Bahasa di Maluku 

Dapat Memiliki dan Menggunakan Firman Tuhan dan Bahan-bahan Rohani 

dalam Bahasa yang Sangat Mereka Pahami

Ayat Harian

"Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."

Lukas 4:18

Ayat Harian

Iki wol nbobar Oa ta Duilaꞌa? Iki wol nfalak ne, ‘Saꞌi dawan Oa, ma amraning ovu amfadawang Oa.’ Oa aꞌuk ralam a saꞌi nmerat urun ta Duilaꞌa. Tamata ovi rnaꞌa lanit ivavan a munuk veka rma ma rsangatur ma raraning Oa, tevek fwaleka inukun ovi ni malolan a, ovu afa ovi motu ra kena munuk.”

Wahyu 15:4

Bahasa Fordata

Ayat Harian

Keta langit numur saryamprene rlie, nempa Ningw ngribatnir rmon titerik ma dedesar.”

Markus 13:31

Bahasa Yamdena Timur

Ayat Harian

Lemade Yesuske hyalas sir ma byohe, “Mijaga mamak a e, ma irire kete rakakmet a e! Kali irire ribun ana rma ma it o it neke ral Anikkwe ma rakakmet a e ma rbohe, sir neke iry a Hulasokwe isusu sir ma raka Raja ode raaorif irkye ne. Iry desikre rtanuk koldyesy ma khyury ma iry ribunke rtoha sir.

Markus 13:5

Bahasa Selaru

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.